හිරුණිකා කොටුව ජනාධිපති මන්දිරය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක

Date:


හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනී හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර කොටුව ජනාධිපති නිල නිවස ඉදිරිපිට විරෝධතාවක් ආරම්භ කර තිබෙනවා.

ශ්‍රී ලංකාවේ වත්මන් ආර්ථික අර්බුදය සම්බන්ධයෙන් අප්‍රසාදය පළ කරමින් හිරුණිකා 10 දෙනෙකුට ආසන්න පිරිසක් සමඟ මෙම විරෝධතාවයේ නිරත වෙමින් සිටිනවා.

ආර්ථික අර්බුදය හේතුවෙන් ජනතාව පීඩාවට පත්ව සිටින බවත්, පාර්ලිමේන්තුවෙන් එළියට බැස තමන් හමුවන ලෙස ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා ඇය සිටියි.

දැඩි ආරක්ෂක රැකවල් මැද පිහිටි ජනාධිපති මන්දිරයේ ප්‍රධාන පිවිසුම් ගේට්ටුව අසලට තමන් ඇතුළු පිරිස පැමිණි බවද එහිදී හිරුණිකා ප්‍රේමචන්ද්‍ර පැවසුවා.

 

 

The publish හිරුණිකා කොටුව ජනාධිපති මන්දිරය ඉදිරිපිට විරෝධතාවයක appeared first on ITN Information.

Share post:

Popular

More like this
Related

World News: Stay Updated with Global Headlines

In today's fast-paced world, staying updated with global headlines...

The Evolution of Entertainment: A Journey Through Time

The world of entertainment has undergone a transformative journey,...

Breaking News 2024: Navigating Through the Maze of Information

In today's rapidly evolving world, staying informed about the...

Embracing the Magic: A Journey into the World of Entertainment

Entertainment, in all its forms, has the remarkable ability...