යූරියා ගෝනි පැන්නූ ආයතන සේවකයා දැලේ

Date:


හොරණ, බොරළුගොඩ ආයෝජන කලාපයේ පිහිටි පුද්ගලික කර්මාන්ත ශාලාවක ගබඩා කර තිබූ යූරියා පොහොර තොගයක් සොරකම් කිරීම සම්බන්ධයෙන් සැකකරුවන් තිදෙනෙක් හොරණ පොලිසිය විසින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබේ.

 

මින් එක් සැකකරුවෙක් අදාළ ආයතනයේම සේවකයෙකු වන අතර, පොහොර තොගය සඟවා තැබීමට සහයදීම සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවටපත් අනෙක් පුද්ගලයින් දෙදෙනා ඉංගිරිය ප්‍රදේශයේ පදිංචිකරුවන් දෙදෙනෙකි.

 

සැකකාර සේවකයා විසින් ලක්ෂ 06ක් පමණ වටිනා යූරියා තොගයක් සොරාගෙන ඇති අතර, ඒවා පෝර බෑග් 16ක අඩංගුව තිබූ බව පොලිසිය පවසයි.

 

ඔහු විසින් ෆෝක්ලිෆ්ට් යන්ත්‍රයක් ආධාරයෙන් ආයතනය ඇතුළතදී මෙම පොහොර තොගය ප්‍රවාහනය කර ඇති බවත්, පසුව තාප්පයෙන් පිටතට දැමූ පොහොර ගෝනි තොගය වෙනත් වාහනයක් ආධාරයෙන් ආයතන පරිශ්‍රයෙන් ඔබ්බට ගෙනගොස් තිබූ බවත් අනාවරණය වී ඇත.

 

හොරණ පොලිසිය සිදුධිය සම්බන්ධයෙන් වැඩිදුර විමර්ශන සිදු කරයි

Share post:

Popular

More like this
Related

World News: Stay Updated with Global Headlines

In today's fast-paced world, staying updated with global headlines...

The Evolution of Entertainment: A Journey Through Time

The world of entertainment has undergone a transformative journey,...

Breaking News 2024: Navigating Through the Maze of Information

In today's rapidly evolving world, staying informed about the...

Embracing the Magic: A Journey into the World of Entertainment

Entertainment, in all its forms, has the remarkable ability...