දකුණු කොරියාවේ රැකියා සඳහා 2105ක් පිටත්ව යයි

Date:


ශ්‍රී ලංකා රජය හා දකුණු කොරියානු රජය අතර ඇති කරගත් අවබෝධතා ගිවිසුමට අනුව ශ්‍රී ලාංකික ශ්‍රමිකයින්ට දකුණු කොරියාවේ රැකියා ලබාදීමේ වැඩසටහන යටතේ 2022 ජනවාරි සිට මේ දන්වා 2105 දෙනෙකු පිටත්ව ගොස් ඇති බව ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශය සඳහන් කරයි.

 

ඉන් වැඩිම පිරිසක් පිටත්ව ගොස් ඇත්තේ කොරියානු භාෂා ප්‍රවීණතා විභාගය සමත්ව සාමාන්‍ය ක්‍රමවේදය යටතේ වන අතර එම ප්‍රමාණය 1611කි.

 

කොරියාවේ වසර 04යි මාස 10ක් අඛණ්ඩව සේවය කර, නැවත ලංකාවට පැමිණීමෙන් පසු පෙර සේවය කල ආයතනය මඟින් සේවා ගිවිසුමක් ලැබීමෙන් අනතුරුව, කොරියාවේ රැකියා සඳහා පිටත්වීමේ ක්‍රමවේදය යටතේ පිටත්ව ගොස් ඇති ප්‍රමාණය 299කි.

 

පරිගණක ආශ්‍රිත විභාගය සමත්ව රැකියා සඳහා 195 දෙනෙකු පිටත්ව ගොස් තිබේ.

 

මේ අතර ජනවාරි සිට මේ දක්වා කොරියානු රැකියා සඳහා පිටත්ව ගොස් ඇති ශ්‍රමිකයින්ගෙන් වැඩිම ප්‍රමාණය වූ 676 දෙනෙකු ජුනි මාසයේදි පිටත්ව ගොස් තිබීම විශේෂත්වයකි.

 

කොරියානු රැකියා සඳහා ශ්‍රී ලංකික ශ්‍රමිකයින් වැඩි වශයෙන් යොමු කිරීමේ වැඩපිළිවෙල කඩිනම් කිරීම සඳහා කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍ය මනූෂ නානායක්කාර මහතා, කොරියානු මානව සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව හා ශ්‍රී ලංකා විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යාංශයේ උසස් නිලධාරීන් පසුගිය දිනවල පැවැත්වූ සාකච්ජාවල ප්‍රතිඵලයක් ලෙස රැකියා ගිවිසුම් වැඩි වශයෙන් ලැබෙමින් තිබේ. 

 

මේ අතර, කොරියානු රැකියා සඳහා පිටත්වන 723 වන කණ්ඩායම අද දිවයිනෙන් පිටත්ව යන අතර, අද දින දහවල් පිටත්ව ගිය 34 දෙනකුගෙන් යුත් පිරිස ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට අයත් UL 308 ගුවන් යානයෙන් හා අද දින රාත්‍රියේ පිටත් වන 164ක පිරිස UL 470 දරණ ශ්‍රී ලංකන් ගුවන් සේවයට අයත් ගුවන් යානයෙන් පිටත් වීමට නියමිතය.

Share post:

Popular

More like this
Related

World News: Stay Updated with Global Headlines

In today's fast-paced world, staying updated with global headlines...

The Evolution of Entertainment: A Journey Through Time

The world of entertainment has undergone a transformative journey,...

Breaking News 2024: Navigating Through the Maze of Information

In today's rapidly evolving world, staying informed about the...

Embracing the Magic: A Journey into the World of Entertainment

Entertainment, in all its forms, has the remarkable ability...