ජාතක කතා ශ්‍රවණ පුස්ත­කය එළි දැක්වේ

Date:


ඉන්දු – ශ්‍රී ලංකා රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික සබඳතා හි 75 වන සංවත්සරය නිමිත්තෙන් ජාතක කතා සිංහල ශ්‍රවණ පුස්තකය පොසොන් පොහොය දින අනුරාධපුර, රුවන්වැලි මහා සෑ රදුන් අභියස දී එළි දැක්විණි. යහපත් ඔවදන් යන තේමාව යටතේ ජාතකට්ඨ කථා අතරින් තෝරාගත් ජාතක කතා 50ක් ඇතුළත් මෙම ශ්‍රවණ පුස්තකය ප්‍රධාන වශයෙන්ම දෘශ්‍යාබාධිත අය වෙනුවෙන් සකසා ඇත. ඉන්දියානු මහ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ තාක්ෂණික සහයෝගීතා අංශයේ උපදේශක සහ කාර්ය මණ්ඩල ප්‍රධානී ආචාර්ය සුෂිල් කුමාර් මහතා විසින් පළමු ශ්‍රවණ පුස්තකය මහා සංඝරත්නය වෙත පිළිගන්වන ලදී. ග්‍රන්ථය එළිදැක්වීමෙන් අනතුරුව ඊට දායකත්වය ලබා දුන් පිරිස මහා සංඝරත්නය සමඟ සේයාරුවකට මුහුණ දුන් අයුරු.

 

Share post:

Popular

More like this
Related

World News: Stay Updated with Global Headlines

In today's fast-paced world, staying updated with global headlines...

The Evolution of Entertainment: A Journey Through Time

The world of entertainment has undergone a transformative journey,...

Breaking News 2024: Navigating Through the Maze of Information

In today's rapidly evolving world, staying informed about the...

Embracing the Magic: A Journey into the World of Entertainment

Entertainment, in all its forms, has the remarkable ability...