ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසන් සභාවේ මහජන පැමිණිලි භාර ගැනීමේ කාලය දීර්ඝ කෙරේ

Date:


ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසන් සභාවේ මහජන පැමිණිලි භාර ගැනීමේ කාලය දීර්ඝ කෙරේ.

2022 මාර්තු 31 දින සිට මැයි 15 දින දක්වා දිවයිනේ ප‍්‍රදේශ කිහිපයක සිදු වූ විනාශකාරී ක්‍රියා නිසා දේපල හානියට පත් වූ පුද්ගලයින්ට වන්දි ගෙවීමට රජය තීරණය කර තිබෙනවා.

වන්දි ගෙවීමේ ප්‍රමාණය තක්සේරු කිරීම සහ සුදුසු පුද්ගලයන්ට වන්දි ගෙවීමේ ක්‍රියාවලිය තීරණය කිරීම පිණිසයි ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා විසින් මෙම පරීක්ෂණ කොමිසන් සභාව
පත්කර තිබෙන්නේ.
මේ සදහා පැමිණිලි ඉදිරිපත් කිරීමට ලබා දී තිබූ අවසන් දිනය  2022.07.08 දින සිට 2022.07.22 දක්වා දීර්ඝ කිරීමට කොමිසන් සභාව තීරණය කර ඇත.

 

The submit ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිසන් සභාවේ මහජන පැමිණිලි භාර ගැනීමේ කාලය දීර්ඝ කෙරේ appeared first on ITN Information.

Share post:

Popular

More like this
Related

Ghulam Nabi Azad resigns from J&K Congress’ campaign committee hours after being appointed chairman

<!-- -->New Delhi: Senior Congress chief Ghulam Nabi...

Truck loses load of beer kegs on highway, causing traffic delays

A truck has caught hearth and misplaced a...

Crown loses appeal of 2020 acquittal of Jimmy Wise on murder charge

Breadcrumb Path Hyperlinks ...