විදුලියේ ක්‍රියාකාරකම් දෙකක් ගැන විදුලි ඇමති තද තීන්දුවකට සැරසෙයි

Date:


පසුගිය නව වනදා විදුලිය බිඳවැටීම සහ ජල විදුලිය නිපදවීමට හැකියාව තිබිය දී ඉන්ධන බලාගාර ක්‍රියාත්මක කිරීම පිළිබද පරීක්ෂණ පවත්වන ලෙස  අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා උපදෙස් ලබා දී තිබෙනවා.

විදුලිබල අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර මහතා ට්විටර් සටහනක් තබමින් සදහන් කළේ විදුලිබල මණ්ඩලයේ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය හේතුවෙන් පසුගිය 9 වනදා විදුලිය විසන්ධිවීම ගැන පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස නිර්දේශ කරමින් මහජන උපයෝගීතා කොමිසමෙන් ලිපියක් අද උදෑසන ලැබුණු බවයි. එමෙන්ම ජල විදුලිය නිපදවීමේ හැකියාව තිබියදී ඉන්ධන බලාගාර මෙහෙයුම් සදහා රුපියල් මිලියන 320 ක වියදමක් දැරීමට ගත් තීරණය සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණයක් පවත්වන ලෙස විදුලිබල මණ්ඩලයේ සභාපතිවරයාට සහ සාමාන්‍යාධිකාරීවරයාට උපදෙස් ලබාදී තිබෙනවා.

එමෙන්ම එම සිද්ධීන්වලට වග කිවයුතු පුද්ගලයින් තාවකාලිකව එම තනතුරුවලින් ඉවත් කරන ලෙස උපදෙස් ලබාදුන් බවද එම පණිවුඩයේ සදහන්.

 

 

The publish විදුලියේ ක්‍රියාකාරකම් දෙකක් ගැන විදුලි ඇමති තද තීන්දුවකට සැරසෙයි appeared first on ITN Information.

Share post:

Popular

More like this
Related

The Evolution of Entertainment: A Journey Through Time

The world of entertainment has undergone a transformative journey,...

Breaking News 2024: Navigating Through the Maze of Information

In today's rapidly evolving world, staying informed about the...

Embracing the Magic: A Journey into the World of Entertainment

Entertainment, in all its forms, has the remarkable ability...

Exploring the Dynamic Realm of World News

In an era where the world is more interconnected...